Drinkwater voor schoolkinderen in Kwale Kenya

Waterprojecten 2017, waterharvesting and sanitation

Kenya Show map +