Kansarmen Sri Lanka (Stichting Kansarmen Sri Lanka)

Details

Contact information

DOELSTELLING
De Stichting beoogt de kwaliteit van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka te verhogen. Een betere kwaliteit van leven biedt een beter toekomstperspectief. Dit wil de Stichting doen door in samenwerking met de lokale NGO's (Niet Gouvernementele Organisaties) projecten op te zetten, uit te voeren en te begeleiden. De doelgroep bestaat uit mensen met een handicap en sociaal – maatschappelijk zwakkeren, zoals weeskinderen, bejaarden en hulpbehoevenden.

WERKWIJZE
De hulpvraag moet duidelijk vanuit Sri Lanka komen. Zowel hulpvragen van locale NGO's, Nederlandse organisaties als informatie en verzoeken van onze locale medewerkers worden onder de loep genomen. We richten ons op de aanleg van drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daarnaast willen we bijdragen in de eerste levensbehoeften in de ruimste zin van het woord.

De meeste projecten bevinden zich op het platteland in een straal van ongeveer 100 km rondom de stad Kurunegala. De projecten worden vooraf ter plekke getoetst en begroot door projectbegeleider Jan. Onder beheer van de locale projectuitvoerder Chaminda Fernando worden deze projecten met de bevolking uitgevoerd. Voortdurend is er intensief overleg en project begeleiding vanuit Nederland met onze projectuitvoerder. Elk project wordt afgesloten met een eindafrekening. Om de continuïteit te waarborgen zorgen we voor een blijvende nazorg door bij een volgend bezoek de tehuizen opnieuw te wijzen op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld het onderhoud van de pompen, watertanks, sanitair, hygiëne enz. De projectbegeleider bezoekt de projecten regelmatig en biedt daarnaast ter plekke directe hulp aan noodlijdende mensen.

Onze Stichting kent geen overheadkosten: het werk wordt verricht door vrijwilligers die administratie- verblijf- en reiskosten uit eigen beurs betalen.

Projects in RSR

Pipeline/identification
2
Implementation
1
Completion
10
Post-completion
0
Cancelled
0
Suspended
0
Total projects
13

Funding

Projects
13
Currency used
Euro
Pledged
0 EUR
Still needed
32,016 EUR